Nøkkeltall

Nøkkeltall

tall i NOK i 1000

KONSERN

  2016 2015 2014
Driftsinntekter 1 325 408 1 271 925 1 235 360
Driftsresultat 27 190 13 015 (10 316)
Resultat før skatt 21 746 6 524 (14 671)
Årets resultat 16 217 5 944 (25 015)
Netto driftsmargin (%) 2,1 % 1,0 % (0,8 %)
Netto fortjenestemargin (%) 1,2 % 0,5 % (2,0 %)
Resultatgrad (%) 2,2 % 0,8 % (0,9 %)
Sum eiendeler 677 586 627 073 579 829
Investeringer 55 457 59 171 45 355
Egenkapitalandel (%) 16,5 % 17,9 % 17,6 %
Totalkapitalrentabilitet (%) 1,7 % 1,5 % (1,2 %)
Likviditetsgrad 0,71 0,72 0,76

 

ANSATTE

Gjennomsnittllig antall 762 767 739
Antall årsverk 750 731 729

 

NORSKE PUBLIKASJONER*

Driftsinntekter 668 649 646 798 681 237
Driftsresultat 45 981  49 281 57 168
Resultat før skatt 48 072  56 380 64 694
Årets resultat 35 968 41 538 46 716
Netto driftsmargin (%) 6,9 % 7,6 % 8,4 %

 

GLOBAL PUBLICATIONS*

Driftsinntekter 313 099 323 349 306 624
Driftsresultat 15 993 18 624 (875)
Resultat før skatt 15 593 13 522 463
Årets resultat  11 333 7 414 (903)
Netto driftsmargin (%) 5,1 %  5,8 % (0,3) %

 

MYNEWSDESK*

Driftsinntekter   193 324 154 482 111 780
Driftsresultat  (1 808) (10 443) (11 844)
Resultat før skatt (750) (10 201) (11 648)
Årets resultat (41) 3 441 (11 951)
Netto driftsmargin (%) (0,9 %) (6,8 %) (10,6 %) 

 

NAUTISKE FORLAG*

Driftsinntekter 132 180 145 606 123 146
Driftsresultat (11 861) (5 741) (7 642)
Resultat før skatt (25 064) (8 013) (9 751)
Årets resultat (21 160) (7 790) (8 971)
Netto driftsmargin (%) (9,0 %) (3,9 %) (6,2 %)

 

*Ikke inkludert avskrivningen på konsern goodwill.

Netto driftsmargin (%)  Driftsresultat dividert på driftsinntekter
Netto fortjenestemargin (%)  Årets resultat dividert på driftsinntekter
Resultatgrad (%)  Resultat før skatt + renteinntekter dividert på driftsinntekter
Egenkapitalandel (%)  Egenkapital dividert på totalkapital
Totalkapitalrentabilitet (%)  Resultat før skatt + renteinntekter dividert på gjennomsnittlig totalkapital
Likviditetsgrad  Omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld
Ansatte og årsverk  Fast ansatte