Ledende. Innsiktsfull. Oppdatert. Nyhetsverdig. Engasjerende. Grundig. Eksklusiv.

Disse begrepene karakteriserer i sum hva NHST Media Group tar mål av seg å være for sine lesere og kunder. De er retningsgivende for det journalistiske arbeidet, de er førende for hvordan våre redaktører prioriterer den daglige nyhetsflommen og de ligger til grunn for tilliten vil vil at våre kunder skal ha til våre produkter.

NHST Media Group er en ledende nyhetsformidler både i Norge og internasjonalt innenfor de markeder hvor vi opererer. Denne posisjonen er bygget på basis av å forstå hva som er viktig for leserne, og la det definere produktet.

Våre publikasjoner forsøker ikke å være alt for alle, men innsiktsfulle på feltene de dekker. Vi favner bredt geografisk, men har høy grad av fokus tematisk. Våre journalister har et høyt kompetansenivå på sine spesialområder og dette skal gjenspeiles i våre publikasjoner. De rapporterer ikke bare hva som skjer, men forsøker også å gi innsikt i hvorfor det skjer.