Other

Industrinyheter
og live nettsendinger. 

Forretningsområde

Annet

Dette området omfatter nå konsernets morselskap som selger tjenester til de andre konsernselskapene.