Intrafish Media

Den beste informasjonen for sjømat-, fiskeoppdrett- og fiskerinæringen

Intrafish Media

IntraFish Medias publikasjoner skal levere den beste informasjonen for sjømat-, fiskeoppdrett- og fiskerinæringen over hele verden gjennom papir- og nettutgivelser, industrimøter og utmerket uavhengig journalistikk.

IntraFish Media ble etablert som et nyhetsbrev på fax for den norske laksindustrien i 1994. Virksomheten er senere utvidet gjennom oppkjøp av en rekke utgivelser med en over 100 år lang historie. 
 

IntraFish Media har posisjonert seg som en plattform for publisering av viktig næringslivsinformasjon. Den overgår konkurrentene når det gjelder bredden og dybden i det egenproduserte innholdet som publiseres i flere ulike nyhetsmedier.

IntraFish.com
 ble etablert i 2012, med oppdaterte nyheter fra sjømat-, fiskeoppdretts- og fiskerinæringen, publisert daglig fra kontorene i USA og EU. Sentrale målgrupper er den globale sjømat-, fiskeoppdretts- og fiskerinæringen, samt ledere som er avhengige av å vite siste nytt. 
IntraFish.com har utviklet en egen mobilapp, en ny utforming av nettstedet blant annet med egne seksjoner for fiske- og oppdrettsnæringen.

IntraFish.no

 tilbyr daglig publisering av siste nytt fra den norske fiskeoppdrettsnæringen. Sentrale målgrupper er toppledere i oppdrettsbedrifter, ledere av oppdrettsanlegg, forskere og forskningsinstitusjoner i Skandinavia.
 

Fiskeribladet + Fbfi.no er den ledende norske nyhetsformidleren for fiskeri- og oppdrettsnæringen. 
Sentrale målgrupper er enkeltpersoner og bedrifter i den norske fiskeri- og oppdrettsnæringen, offentlige institusjoner og forskningsgrupper. Avisen og det tilknyttede nettstedet gir leserne saker fra alle deler av næringen.


 

Nettside:
intrafish.com 

intrafish.no

fbfi.no

Intrafish Media Pål Korneliussen Publisher
Fiskeribladet Fiskaren Øystein Hage Redaktør
Intrafish Media