Nautisk Forlag

Sjøkart
og maritime publikasjoner

Nautisk Forlag

Nautisk Forlag AS er en av verdens ledende distributører av sjøkart og maritime publikasjoner – både på papir og i digitalt format.

Forlaget leverer til rederier over hele verden fra kontorer i Oslo, New Orleans, Singapore, Bristol, Hong Kong og Montevideo. Nautisk Forlag er offisiell agent for sjøkartverkene i Storbritannia, USA og Skandinavia og lagerfører alle elektroniske og trykte kart og publikasjoner som er nødvendige for havgående skip. Forlaget lagerfører også mange andre produkter, for eksempel loggbøker, sikkerhetsskilt og navigasjonsinstrumenter.

Nautisk Forlag er kjent for god logistikk og rask service. Mange rederier benytter seg av abonnementsordningen. De stoler på at Nautisk Forlag regelmessig oppdaterer skipene med nødvendige kart og publikasjoner, slik at driften alltid er i samsvar med SOLAS-konvensjonen og ISM-standarden. 

Ulike abonnementskategorier gjør det enkelt å bare abonnere på relevante oppdateringer, og egenutviklet programvare, for eksempel Neptune, gjør det enda enklere å sikre at skipene alltid har oppdaterte kart og publikasjoner. Uansett om det brukes tradisjonelle papirkart eller høyteknologisk ECDIS-utstyr.

Nautisk Forlag har tradisjonelt hatt en sterk posisjon i det nordeuropeiske markedet, men har fått en mer global orientering de siste fem årene. Nautisk Forlag er til stede i alle de "viktigste" tidssonene med kontorer i Oslo, Singapore, Shanghai og New Orleans. Disse kontorene har omfattende lagre, dyktige medarbeidere og åpent hele døgnet. 

Nautisk Forlag er den første aktøren i bransjen som har offisielt godkjente internasjonale agenter for Admiralty-sjøkart i Asia, Amerika og Europa. 


Nautisk Forlag forventer vekst i markedet for digitale tjenester, hovedsakelig på grunn av IMOs krav om ECDIS i SOLAS-flåten. 
Nautisk Forlag er allerede ett skritt foran resten av markedet og er godt forberedt på de nye utfordringene innen navigasjon. 

Nautisk Forlag holder ikke bare stand i et digitalt marked i stadig endring, men foretar fremtidsrettede investeringer og setter stø kurs mot nye farvann. 

En av de viktigste investeringene er økt kunnskap. De siste årene har Nautisk Forlag rekruttert unge marineoffiserer som har god kjennskap til digital navigasjon og praktisk erfaring fra skip. Vår skipsinformasjonstjeneste Neptune er også videreutviklet, slik at den er enda bedre tilpasset den digitale verdenen. Neptune er i dag en anerkjent markedsledende programvare både med hensyn til hastighet og funksjonalitet.

Nautisk Forlag skal klatre helt til topps på distribusjonsstigen og bli en enda viktigere aktør i det globale markedet for både papirkart og digitale kart i tillegg til andre navigasjonsprodukter. Nettsted: 
nautisk.com 

Nautisk Forlag Thomas Fjeld Administrerende direktør