Shareholders

Aksjonærinformasjon

NHST Media Group AS (NHST) aksjer er unoterte, men handler i aksjen overvåkes av Norges Fondsmeglerforbund. Markedsverdien fremkommer således på OTC-­­listen som publiseres daglig. Aksjen er fritt omsettelig, men det er svært begrenset omsetning i aksjen. 

Selskapets 10 største aksjonærer er listet ­opp under Note 16 til årsregnskapet og i kvartalsrapportene til selskapet. Per 31.12 var antallet utstedte aksjer 1 287 926. Beholdning av egne aksjer utgjør 44 752 aksjer og netto ute­stående aksjer er dermed 1 243 174.

Selskapets kontofører er DNB ASA, Selskaps­service, Dronning Eufemias gate 30, N-0191 Oslo. Selskapets VPS-­nummer er ISIN NO 0005007807. NHST offentliggjør sine kvartals­­tall både gjennom OTCs meldinger og på selskapets hjemmeside, www.nhst.no.