Forretningsområder

Forretningsområder

NHST Holding består av to forretningsområder
NHST Media Group har som mål å være størst og best på næringslivsnyheter i Norge, og verdensledende innen de tre segmentene shipping, sjømat og energi. NHST Marketing Technologies tilbyr Software-as-a-Service tjenester for PR og medieovervåkning.

Les mer

NHST Media Group

NHST Media Group har som mål å være størst og best på næringslivsnyheter i Norge, og verdensledende innen de tre segmentene shipping, sjømat og energi.

Les mer

NHST Marketing Technology

NHST Marketing Technology offers Software-as-a-Service products for PR and media monitoring.

Les mer

Investor informasjon

Investor informasjon

NHST Media Group AS (NHST) aksjer er unoterte, men handler i aksjen gjennom meglere meldes til NOTC listen (notc.no). Markedsverdien fremkommer således på NOTC-­­listen som publiseres daglig. Aksjen er fritt omsettelig, men det er svært begrenset omsetning i aksjen.

Les mer

Årsrapport 2021

Melding om strukturendring

NHST Media Group har gjennomført en endring av selskapsstrukturen med en deling av virksomheten i to underkonsern, henholdsvis medievirksomhet og SaaS-virksomhet. Gruppens morselskap endrer navn til NHST Holding, og er et rent eierselskap uten operasjonell virksomhet og uten egne ansatte. Det har blitt etablert to underkonsern: NHST Media Group (media) og NHST Marketing Technologies (SaaS). All operasjonell virksomhet vil ligge i disse underkonsernene. 

Underkonsernet for media, NHST Media Group, vil eie aksjene i Dagens Næringsliv, NHST Global Publications, Europower og Fiskeribladet. Underkonsernet for SaaS-virksomheten, NHST Marketing Technologies, vil eie aksjene i Mynewsdesk og Mention. I den eksterne finansielle rapporteringen vil konsernet rapportere disse to segmentene.

Denne strukturendringen vil sikre at begge konsernets virksomhetsområder har dedikert ledelse og en styringsmodell som kan sikre kunde- og brukerorientering, god drift og høyere vekst. Det eksisterende styret for NHST Media Group vil fortsette som styre for underkonsernet for media. Det vil bli etablert et nytt styre for NHST Marketing Technologies med medlemmer som innehar relevant ekspertise for dette området