Forretningsområder

Forretningsområder

NHST Media Group har som mål å være størst og best på næringslivsnyheter i Norge, og verdensledende innen de tre markedssegmentene shipping, sjømat og energi.

Les mer

Norske publikasjoner

Virksomheten  består av Norges største næringslivsavis Dagens Næringsliv (DN), nettstedet DN.no, Morgenbladet og nettstedet morgenbladet.no, samt relaterte tjenester.

Global publications

NHST Media Group utgir globale publikasjoner innenfor områdene skipsfart, olje & gass, havbruk, fiskeri og fornybar energi.

MyNewsdesk

Forretningsområdet omfatter Software-as-a-Service virksomhetene under merkevaren Mynewsdesk.

Nautisk forlag

Forretningsområdet inkluderer konsernets globale distribusjonsvirksomhet av navigasjonsprodukter som kart, publikasjoner og tjenester til kommersiell skipsfart.

Investor informasjon

Investor informasjon

NHST Media Group AS (NHST) aksjer er unoterte, men handler i aksjen overvåkes av Norges Fondsmeglerforbund. Markedsverdien fremkommer således på OTC-­­listen som publiseres daglig. Aksjen er fritt omsettelig, men det er svært begrenset omsetning i aksjen. 

Mer informasjon

Kvartalsrapport 2018 Q3

Nyheter

Nyheter

NHST publiserer de siste nyhetene om konsernet ved hjelp av PR-plattformen til Mynewsdesk. 
Les mer

Aktuelt

NHST Media Group - Kvartalsrapport 1. kvartal 2018

Hovedpunkter:

  • Omsetningen i første kvartal var tilbake 3 %, men justert for påskeeffekter og avviklet virksomhet i Nautisk i 2017 var utviklingen stabil.
  • Det var fortsatt vekst i abonnementsinntektene både i publikasjonene med 1 % og i Mynewsdesk med 3 %. Det utgjør henholdsvis MNOK 1 og MNOK 2. Veksttakten var lavere enn i foregående kvartaler.
  • Annonseinntektene var tilbake, i Global Publications med 13 % og i Norske publikasjoner med 8 %. Det utgjør henholdsvis MNOK 2,5 og MNOK 3,5.

 

Les mer