Forretningsområder

Norske publikasjoner

Virksomheten  består av Norges største næringslivsavis Dagens Næringsliv (DN), nettstedet DN.no samt relaterte tjenester.

Global publications

NHST Media Group utgir globale publikasjoner innenfor områdene skipsfart, olje & gass, havbruk, fiskeri og fornybar energi.

MyNewsdesk

Forretningsområdet omfatter Software-as-a-Service virksomhetene under merkevaren Mynewsdesk.

Investor informasjon

Investor informasjon

NHST Media Group AS (NHST) aksjer er unoterte, men handler i aksjen gjennom meglere meldes til NOTC listen (notc.no). Markedsverdien fremkommer således på NOTC-­­listen som publiseres daglig. Aksjen er fritt omsettelig, men det er svært begrenset omsetning i aksjen.

Mer informasjon

Kvartalsrapport 2021 Q1

Nyheter

Nyheter

NHST publiserer de siste nyhetene om konsernet ved hjelp av PR-plattformen til Mynewsdesk. 
Les mer

Aktuelt

NHST Media Group AS- ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling for NHST Media Group vil bli avholdt tirsdag 6 juli kl. 1300 i selskapets lokaler i Christian Krohgs gate 16 i Oslo.

Fullstendig innkalling sendes aksjonærene og legges ut på selskapet hjemmeside www.nhst.com innen fredag 25. juni.

Innkalling til ordinær generalforsamling 2021

Kvartalsrapport 2021 Q1