Forretningsområder

Norske publikasjoner

Virksomheten  består av Norges største næringslivsavis Dagens Næringsliv (DN), nettstedet DN.no samt relaterte tjenester.

Global publications

NHST Media Group utgir globale publikasjoner innenfor områdene skipsfart, olje & gass, havbruk, fiskeri og fornybar energi.

MyNewsdesk

Forretningsområdet omfatter Software-as-a-Service virksomhetene under merkevaren Mynewsdesk.

Investor informasjon

Investor informasjon

NHST Media Group AS (NHST) aksjer er unoterte, men handler i aksjen gjennom meglere meldes til NOTC listen (notc.no). Markedsverdien fremkommer således på NOTC-­­listen som publiseres daglig. Aksjen er fritt omsettelig, men det er svært begrenset omsetning i aksjen.

Mer informasjon

Kvartalsrapport 2021 Q2

Nyheter

Nyheter

NHST publiserer de siste nyhetene om konsernet ved hjelp av PR-plattformen til Mynewsdesk. 
Les mer

Aktuelt

NHST Media Group- endringer i selskapsstruktur
 

NHST Media Group AS- ordinær generalforsamling

Den 6. juli 2021 ble det avhold ordinær generalforsamling i NHST Media Group AS.
Årsoppgjøret for 2020 ble godkjent av generalforsamlingen. Generalforsamlingen vedtok videre å videreføre styrets fullmakter til kjøp av egne aksjer, inntil 10% av aksjekapitalen, samt til kapitalforhøyelse, også inntil 10% av aksjekapitalen, fram til ordinær generalforsamling i 2022.

De aksjonærlagte styremedlemmene Anette Olsen, Anne Britt Berentsen og Patrik Hofbauer var på valg. Disse ble gjenvalgt for en periode på to år. Videre ble James Lamont og Christian Must valgt inn som nye styremedlemmer med en funksjonstid fra 1. august 2021 til ordinær generalforsamling i 2023.

Anette Olsen og Christian Must ble gjenvalgt som valgkomite.

Alle valg var i samsvar med valgkomiteens innstilling.
Komplett protokoll fra generalforsamlingen vil bli lagt ut på selskapets hjemmeside.

Kvartalsrapport 2021 Q2