Forretningsområder

Norske publikasjoner

Virksomheten  består av Norges største næringslivsavis Dagens Næringsliv (DN), nettstedet DN.no samt relaterte tjenester.

Global publications

NHST Media Group utgir globale publikasjoner innenfor områdene skipsfart, olje & gass, havbruk, fiskeri og fornybar energi.

MyNewsdesk

Forretningsområdet omfatter Software-as-a-Service virksomhetene under merkevaren Mynewsdesk.

Investor informasjon

Investor informasjon

NHST Media Group AS (NHST) aksjer er unoterte, men handler i aksjen gjennom meglere meldes til NOTC listen (notc.no). Markedsverdien fremkommer således på NOTC-­­listen som publiseres daglig. Aksjen er fritt omsettelig, men det er svært begrenset omsetning i aksjen.

Mer informasjon

Kvartalsrapport 2021 Q3

Nyheter

Nyheter

NHST publiserer de siste nyhetene om konsernet ved hjelp av PR-plattformen til Mynewsdesk. 
Les mer

Aktuelt

NHST Media Group- endringer i selskapsstruktur
 

MELDING OM STRUKTURENDRING

NHST Media Group vil i løpet av annet halvår 2021 gjennomføre en endring av selskapsstrukturen med en deling av virksomheten i to grupper, for henholdsvis medievirksomhet og Saas-virksomhet.
Formålet med endringen er å legge til rette for en mer offensiv forretningsutvikling og vekst på begge områder. 
- Både medievirksomheten og SaaS-selskapene har store ambisjoner for utviklingen de neste årene. De organisasjonsmessige endringene vi nå gjør skal sikre at vi kan øke tempoet på produktutvikling og digitalisering i alle deler av selskapet, sier konsernsjef Trond Sundnes.
Det vil bli etablert to underkonsern, for hhv medievirksomheten og SaaS virksomheten. All operasjonell virksomhet vil ligge i disse underkonsernene. Gruppens morselskap, NHST Media Group AS, vil bli et rent eierselskap uten operasjonell virksomhet og uten egne ansatte.
Dagens konsernfunksjoner vil bli lagt inn i media underkonsernet. Dagens styre i NHST Media Group vil bli foreslått som styre i media underkonsernet. Underkonsernet for media vil eie aksjene i Dagens Næringsliv, NHST Global Publications, Europower og Fiskeribladet.
Underkonsernet for Saas-virksomheten vil eie aksjene i Mynewsdesk AB og Mention SAS. For SaaS-underkonsernet vil det bli etablert et separat styre med relevant bransjekompetanse.
I den eksterne finansielle rapporteringen vil konsernet fra og med fjerde kvartal 2021 rapportere to segmenter, hhv medier og SaaS.
Denne strukturendringen vil sikre at begge konsernets virksomhetsområder har dedikert ledelse og en styringsmodell som kan sikre kunde- og brukerfokus, god drift og høyere vekst.
Samtidig gjøres det også endringer i medievirksomheten som annonsert i juli. 
For medievirksomheten vil strategien stå fast som i dag; å levere journalistikk og innsikt i verdensklasse, som hjelper lesere og brukerne å ta gode beslutninger. Selskapet har i dag kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore, Stamford, Houston og Seattle. Mediedivisjonen omsatte i 2020 for 827 MNOK. 
Mynewsdesk, med hovedkontor i Stockholm, tilbyr kundene en PR- og kommunikasjonsplattform med tilhørende tjenester. Markedsfokus er primært Norden samt Tyskland, Østerrike og Sveits (DACH). Mention tilbyr tjenester innen medieovervåkning med hovedvekt på sosiale medier. Mention har hovedkontor i Paris, og har et globalt marked. Begge selskapene har som mål å oppnå en betydelig vekst og vil fortsette å investere i intelligente løsninger og produkt- og markedsutvikling. SaaS-området omsatte i 2020 for 254 MNOK. 
 

Kvartalsrapport 2021 Q3