Investor informasjon

NHST Media Group AS (NHST) aksjer er unoterte, men handler i aksjen overvåkes av Norges Fondsmeglerforbund. Markedsverdien fremkommer således på OTC-­­listen som publiseres daglig. Aksjen er fritt omsettelig, men det er svært begrenset omsetning i aksjen. 

Selskapets 10 største aksjonærer er listet ­opp under Note 16 til årsregnskapet og i kvartalsrapportene til selskapet. Per 31.12 var antallet utstedte aksjer 1 287 926. Beholdning av egne aksjer utgjør 44 752 aksjer og netto ute­stående aksjer er dermed 1 243 174.

Selskapets kontofører er DNB ASA, Selskaps­service, Dronning Eufemias gate 30, N-0191 Oslo. Selskapets VPS-­nummer er ISIN NO 0005007807. NHST offentliggjør sine kvartals­­tall både gjennom OTCs meldinger og på selskapets hjemmeside, www.nhst.no.

NHSTs nominasjonskomite er ledet av Anette Olsen

Styret har to underutvalg: Kompensasjonsutvalget er ledet av Anette Olsen og Revisjonsutvalget er ledet av Richard A.

ÅRSRAPPORTER

2018 - NO

Last ned

2017 - NO

Last ned

2016 - NO

Last ned

2015 - NO

Last ned

2014 - NO

Last ned

2013 - NO

Last ned

2012 - NO

Last ned

2011 - NO

Last ned

2010 - NO

Last ned

2009 - NO

Last ned

2008 - NO

Last ned

2007 - NO

Last ned

2006 - NO

Last ned

2005 - NO

Last ned

2004 - NO

Last ned

2003 - NO

Last ned

2002 - NO

Last ned

2001 - NO

Last ned

KVARTALRAPPORTER

2019-Q3-NO

Last ned

2019-Q2-NO

Last ned

2019-Q1-NO

Last ned

2018-Q4-NO

Last ned

2018-Q3-NO

Last ned

2018-Q2-NO

Last ned

2018-Q1-NO

Last ned

2017-Q4-NO

Last ned

2017-Q3-NO

Last ned

2017-Q2-NO

Last ned

2017-Q1-NO

Last ned

2016-Q4-NO

Last ned

2016-Q3-NO

Last ned

2016-Q2-NO

Last ned

2016-Q1-NO

Last ned

2015-Q4-NO

Last ned

2015-Q3-NO

Last ned

2015-Q2-NO

Last ned

2015-Q1-NO

Last ned

2014-Q4-NO

Last ned

2014-Q3-NO

Last ned

2014-Q2-NO

Last ned

2014-Q1-NO

Last ned

2013-Q4-NO

Last ned

2013-Q3-NO

Last ned

2013-Q2-NO

Last ned

2013-Q1-NO

Last ned

2012-Q4-NO

Last ned

2012-Q3-NO

Last ned

2012-Q2-NO

Last ned

2012-Q1-NO

Last ned

2011-Q4-NO

Last ned

2011-Q3-NO

Last ned

2011-Q2-NO

Last ned

4. kvartal 2019 offentliggjøres
7. februar 2020

1 kvartal 2020 21. april

2. kvartal 2020 9. juli

3. kvartal 2020 16. oktober

4. kvartal 2020 TBA

KONSERN
Tall i NOK i 1000

  2017 2016 2015
Driftsinntekter

1 314 528

1 325 408

1 271 925

Driftsresultat 33 236 27 190

13 015

Resultat før skatt 26 522 21 746

6 524

Årets resultat 12 902 16 217

5 944

Netto driftsmargin (%) 2,5 % 2,1 % 1,0 %
Netto fortjenestemargin (%) 1,0 %

1,2 %

0,5 %

Resultatgrad (%) 2,1 %

2,2 %

0,8 %

Sum eiendeler

693 101

673 828

627 073

Investeringer 47 634 55 457

59 171

Egenkapitalandel (%) 19,4 % 16,5 %

17,9 %

Totalkapitalrentabilitet (%) 4,1 % 3,6 % 1,5 %
Likviditetsgrad 0,74 0,72 0,72

 

ANSATTE

  2017 2016 2015
Gjennomsnittllig antall

744

762

767

Antall årsverk 732 750 731

 

NORSKE PUBLIKASJONER*

  2017 2016 2015
Driftsinntekter

668 062

668 649

646 798

Driftsresultat 59 243 45 981 49 281
Resultat før skatt 59 714 48 072 56 380
Årets resultat

-

35 968 41 538
Netto driftsmargin (%) 8,9 % 6,9 %

7,6 %

 

GLOBAL PUBLICATIONS*

  2017 2016 2015
Driftsinntekter

300 557

313 099

323 294

Driftsresultat 13 855 15 993 18 614
Resultat før skatt 13 353 15 593 13 522
Årets resultat

-

11 333 7 414
Netto driftsmargin (%) 4,6 % 5,1 %

5,8 %

 

MYNEWSDESK*

  2017 2016 2015
Driftsinntekter

231 641

193 324

154 581

Driftsresultat

14 561

-1 808 -10 517
Resultat før skatt 15 606 -750 -10 525
Årets resultat

-

-41 3 117
Netto driftsmargin (%) 6,3 % 0,9 %

-6,8 % 

 

NAUTISKE FORLAG*

  2017 2016 2015
Driftsinntekter

122 305

132 180

145 606

Driftsresultat

-20 455

- 11 861 -5 741
Resultat før skatt -25 830 -25 064 -18 013
Årets resultat

-

-21 160 -17 790
Netto driftsmargin (%) -16,7 % - 9,0 %

-3,9 %

 

*Ikke inkludert avskrivningen på konsern goodwill.

Netto driftsmargin (%)  Driftsresultat dividert på driftsinntekter
Netto fortjenestemargin (%)  Årets resultat dividert på driftsinntekter
Resultatgrad (%)  Resultat før skatt + renteinntekter dividert på driftsinntekter
Egenkapitalandel (%)  Egenkapital dividert på totalkapital
Totalkapitalrentabilitet (%)  Resultat før skatt + renteinntekter dividert på gjennomsnittlig totalkapital
Likviditetsgrad  Omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld
Ansatte og årsverk  Fast ansatte