Investor informasjon

NHST Media Group AS (NHST) aksjer er unoterte, men handler i aksjen overvåkes av Norges Fondsmeglerforbund. Markedsverdien fremkommer således på OTC-­­listen som publiseres daglig. Aksjen er fritt omsettelig, men det er svært begrenset omsetning i aksjen. 

Selskapets 10 største aksjonærer er listet ­opp under Note 16 til årsregnskapet og i kvartalsrapportene til selskapet. Per 31.12 var antallet utstedte aksjer 1 287 926. Beholdning av egne aksjer utgjør 44 752 aksjer og netto ute­stående aksjer er dermed 1 243 174.

Selskapets kontofører er DNB ASA, Selskaps­service, Dronning Eufemias gate 30, N-0191 Oslo. Selskapets VPS-­nummer er ISIN NO 0005007807. NHST offentliggjør sine kvartals­­tall både gjennom OTCs meldinger og på selskapets hjemmeside, www.nhst.no.

NHSTs nominasjonskomite er ledet av Anette Olsen

Styret har to underutvalg: Kompensasjonsutvalget er ledet av Anette Olsen og Revisjonsutvalget er ledet av Richard A.

ÅRSRAPPORTER

2020-NO

Last ned

2019 - NO

Last ned

2018 - NO

Last ned

2017 - NO

Last ned

2016 - NO

Last ned

2015 - NO

Last ned

2014 - NO

Last ned

2013 - NO

Last ned

2012 - NO

Last ned

2011 - NO

Last ned

2010 - NO

Last ned

2009 - NO

Last ned

2008 - NO

Last ned

2007 - NO

Last ned

2006 - NO

Last ned

2005 - NO

Last ned

2004 - NO

Last ned

2003 - NO

Last ned

2002 - NO

Last ned

2001 - NO

Last ned

KVARTALRAPPORTER

2021-Q3-NO

Last ned

2021-Q2-NO

Last ned

2021-Q1-NO

Last ned

2020-Q4_NO

Last ned

2020-Q3-NO

Last ned

2020-Q2-NO

Last ned

2020-Q1-NO

Last ned

2019-Q4-NO

Last ned

2019-Q3-NO

Last ned

2019-Q2-NO

Last ned

2019-Q1-NO

Last ned

2018-Q4-NO

Last ned

2018-Q3-NO

Last ned

2018-Q2-NO

Last ned

2018-Q1-NO

Last ned

2017-Q4-NO

Last ned

2017-Q3-NO

Last ned

2014-Q3-NO

Last ned

2017-Q2-NO

Last ned

2017-Q1-NO

Last ned

2016-Q4-NO

Last ned

2016-Q3-NO

Last ned

2016-Q2-NO

Last ned

2016-Q1-NO

Last ned

2015-Q4-NO

Last ned

2015-Q3-NO

Last ned

2015-Q2-NO

Last ned

2015-Q1-NO

Last ned

2014-Q4-NO

Last ned

2014-Q2-NO

Last ned

2014-Q1-NO

Last ned

2013-Q4-NO

Last ned

2013-Q3-NO

Last ned

2013-Q2-NO

Last ned

2013-Q1-NO

Last ned

2012-Q4-NO

Last ned

2012-Q3-NO

Last ned

2012-Q2-NO

Last ned

2012-Q1-NO

Last ned

2011-Q4-NO

Last ned

2011-Q3-NO

Last ned

2011-Q2-NO

Last ned

Ordinær generalforsamling planlegges avholdt i annen halvdel
av juni

Rapport for fjerde kvartal 2021 10. februar 2022

1. kvartal 2022 26. april

2. kvartal 2022 8. juli

3. kvartal 2022 19. oktober

4. kvartal 2022 TBD

KONSERN
Tall i NOK i 1000

  2019 2018 2017
Driftsinntekter

1 199 278

1 293 456

1 311 874

Driftsresultat

(38 581)

(14 825)

30 582

Resultat før skatt

(56 183)

(9 300)

23 868

Årets resultat

(50 822)

(13 146)

10 831

Netto driftsmargin (%)

(3,2 %)

(1,1 %)

2,3 %

Netto fortjenestemargin (%)

(4,2 %)

(1,0 %)

0,8 %

Resultatgrad (%)

(4,6 %)

(0,6 %)

2,1 %

Sum eiendeler

775 179

844 432

695 437

Investeringer

61 379

181 612

47 634

Egenkapitalandel (%)

7,50 %

13,10 %

18,1 %

Totalkapitalrentabilitet (%)

(6,8 %)

(0,9 %)

3,7 %

Likviditetsgrad

0,64

0,68

0,70

 

ANSATTE

  2019 2018 2017
Gjennomsnittllig antall

680

729

744

Antall årsverk

674

731

738

 

NORSKE PUBLIKASJONER

  2019    
Årsverk

207

 

 

Omsetning

645 mill    

Driftsresultat

21 mill    


GLOBAL PUBLICATIONS

  2019    
Årsverk

175

 

Omsetning 302 mill    
Driftsresultat 8 mill    


SaaS

  2019    
Årsverk

199

 

Omsetning

263 mill

   
Driftsresultat 5 mill    

 

Netto driftsmargin (%)  Driftsresultat dividert på driftsinntekter
Netto fortjenestemargin (%)  Årets resultat dividert på driftsinntekter
Resultatgrad (%)  Resultat før skatt + renteinntekter dividert på driftsinntekter
Egenkapitalandel (%)  Egenkapital dividert på totalkapital
Totalkapitalrentabilitet (%)  Resultat før skatt + renteinntekter dividert på gjennomsnittlig totalkapital
Likviditetsgrad  Omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld
Ansatte og årsverk  Fast ansatte