NHST HISTORIE

 

Det startet med Sjøfarten

1889 
Sjømann og sjømannshjem-bestyrer Magnus Andersen forlater Brooklyn, New York, etter flere års arbeide for norske sjøfolk i USA. Han ankommer Kristiania med ideen om å starte Norges Sjøfartstidende, et organ for sjømannsstanden. Et utgiverselskap stiftes og planleggingen av avisen begynner for alvor.

 

1890 
Onsdag 1. januar 1890 kom første nummer av Norges Sjøfartstidende ut. Opplag var viktig den gang som nå, og allerede i første nummer lovet Andersen at enhver sjømann som tegnet abonnement og betalte for ett år, ville få en erstatning på 50 kroner dersom han forliste.

 

1891 
Fremtiden så relativt lys ut etter det første året. Opplaget er kommet opp i 4000 eksemplarer og overskuddet er på 2300 kroner.

 

1893 
Andersen forlater Norges Sjøfartstidene til fordel for sjømannslivet som lokket. Ved hjemkomsten etter ti månder på sjøen var avisen imidlertid både redaksjonelt og  forretningsmessig sett i ferd med å gå overende. Det skulle også vise seg lettere sagt enn gjort å rette opp avisen igjen.

 

1894 
Et år med både politisk og økonomisk motbør. Andersen mente han ledet en avis i en «fri og tidsmessig ånd», men møter stadige beskyldninger om å lede en fordekt venstreavis, og meningsmotstandere retter ødeleggende beskyldninger mot ham og virksomheten.

 

1984 
Etter hvert stanset avisens annonseinngang, og oppsigelser begynner å komme. Krisen ble akutt samme år. Onsdag 5. desember ble avisen solgt til høystbydende. Det var til et konsortium med hoffjegermester Thomas Fearnley i spissen.

Norges Sjøfartstidende var dermed historie for Magnus Andersen. For oss har den knapt begynt.

 

Virksomheten etter 1980 – Den nyere historien

1980 
Norges Handels og Sjøfartstidende skifter til tabloid format, og utvider nyhetsdekningen fra utelukkende shipping til hele det norske industrifeltet. 

 

1984 
Kaare Valebrokk utnevnes til sjefredaktør.

 

1987 
Avisen Norges Handels og Sjøfartstidende endrer navn til Dagens Næringsliv. 

 

1989 
Nyhetsbyrået TDN Finans blir lansert.

 

1990 
Dagens Næringsliv (DN) er 100 år. Shippingavisen TradeWinds blir lansert. 

 

1991 
DNs lørdagsutgave, DN-lørdag, blir relansert. 

 

1993 
TDN Power blir lansert. 

 

1996 
Ukeavisen Upstream blir lansert. Avisen etablerer seg som en av de ledende utgivelser innen den globale olje- og gassindustrien. 

 

1997 
Mediekonsernet NHST etablerer seg i Singapore. 

 

1998 
DNs opplag passerer 60 000 for første gang. DN lanserer Magasinet på lørdager. NHST kjøper avisen Fiskaren. 

 

1999 
Kaare Valebrokk fratrer og blir ny TV 2-sjef, og Amund Djuve utneves til sjefredaktør for Dagens Næringsliv. 

 

2000 
Gunnar Bjørkavåg blir ny konsernsjef for NHST. DN.no og TradWinds.no blir lansert.

 

2001 
Dagens Næringsliv blir redesignet. Avisene Fiskaren og IntraFish fusjonerer og NHST inntar en 60 prosent eierandel. Nettavisen Upstreamonline.com blir lansert. TDN Power skifter navn til Europower. 

 

2002 
Månedsavisen Intrafish blir lansert. 

 

2003 
Europower utgis som månedsavis. 

 

2004 
Konsernet utvider sitt internasjonale nettverk med nyetablerte kontorer i Shanghai, New Delhi og Dubai. 

 

2005 
NHST kjøper web-TV-selskapet Smartcom. Europower kjøper Energi Forlag og månedsmagasinet Energi. Upstream leverer positivt resultat for første gang. NHST kjøper nyhetsavisen innen IT, Business, og relanserer den under navnet Dagens IT. 

 

2007 
IntraFish kjøper Heighway sjømat titler fra Informa (London) og blir verdens største nyhetsredaksjon inn sjømat og fiskeri. Magasinet D2 i høyglanset utgave lanseres med svært positiv respons. Instream OY blir kjøpt (Espoo). 

 

2008 
NHST overtar aksjemajoriteten i Newsdesk (Stockholm). 

 

2009 
NHST lanserer nyhetsleverandøren Recharge. 

 

2011 
NHST lanserer McCumin. 

 

2012 
NHST lanserer ddp direct.

 

2013 
Selskapene Dagens Næringsliv og DN Nye Medier fusjonerer til ett selskap.