Karriere / Ledige stillinger

Kontinuerlig utvikling av våre ansatte

Medarbeiderne er den viktigste ressursen i NHST Media Group. Vi har som mål å være ledende på formidling av næringslivsnyheter og -informasjon i Norge og har store ambisjoner om vekst, både hjemme og ute. Derfor er vi avhengige av kompetente medarbeidere.

Vi arbeider kontinuerlig med utvikling av arbeidsmiljø og foretar jevnlige arbeidsmiljøundersøkelser for oppfølging. Et lavt gjennomtrekk er tegn på at ansatte trives hos oss. Konsernets vekst de siste årene har tilført selskapene nye medarbeidere med variert bakgrunn. Vårt mål er å fremstå som en attraktiv arbeidsplass med spennende arbeidsoppgaver, og med muligheter for personlig og faglig utvikling både lokalt og internasjonalt.

 

Oversikt over ledige stillinger i NHST finnes her.

Les mer